Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie delegacji zawartej w ustawie art. 6 ust. 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

Wykaz przepisów p.poż. w prewencji

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.).

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ Z UDZIAŁEM DUŻYCH GRUP LUDZI

W związku z potrzebą zachowania bezpieczeństwa osób przebywających na różnego rodzaju imprezach: sportowych, artystycznych rozrywkowych ustawodawca nałożył na ich organizatorów szereg obowiązków. Dotyczą one m.in. ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz zachowania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych, w których przedmiotowe przedsięwzięcia są organizowane

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów