Dowódca zmiany     

asp. sztab. Dariusz Kula

Z-ca dowódcy zmiany

st. asp. Arkadiusz Kaczmarczyk

Starszy operator sprzętu spec. 

st. ogn. Piotr Malik

ogn. Marcin Mania 

Operator sprzętu spec.

st. ogn. Radosław Kowalczyk

Starszy Ratownik-kierowca

mł. ogn. Wojciech Winkowski

Ratownik-kierowca

mł. ogn. Marcin Kawula

st. sekc. Daniel Owczarek

Ratownik

st. sekc. Zbigniew Kozera

st. str.Tomasz Wałdon

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów