Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieruszowie

 

bryg. mgr Dariusz Górecki

tel. kontaktowy +48 62 78 41 688
tel. kom. +48 668 380 900

 

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

 

 kpt. inż. Mirosław Muszalski
tel. kontaktowy +48 62 78 41 688

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów