Opis wybranych zdarzeń

 

1. W dniu 20.02.2018 o godz.17:26 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie przyjęło zgłoszenie o pożarze suchej trawy przy lesie. Zdarzenie to miało miejsce w Mirkowie gm. Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp straży JRG PSP W-ów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar suchej trawy na powierzchni ok. 2 arów. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się suchą trawę, co wystarczyło do lokalizacji i ugaszenia pożaru.

 

 2. W dniu 22.02.2018  o godz. 7:42  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o pożarze sadzy w kominie w miejscowości Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz zastęp straży OSP Wieruszów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się sadze w kominie. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu proszku gaśniczego do wnętrza komina, wygaszeniu pieca oraz wyczyszczeniu przewodu kominowego. Dalsze czynności straży polegały na przewietrzeniu i sprawdzeniu pomieszczeń czujnikiem wielogazowym, który nie wykazał zagrożenia. Teren działań przekazano pisemnym protokołem właścicielowi.

 

3. W dniu 22.02.2018  o godz. 14:37  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, otrzymało informację o kolizji trzech aut osobowych w miejscowości Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kolizje trzech samochodów osobowych znajdujących się poza drogą. Kierujący pojazdami opuścili je o własnych siłach. Jedna osoba poszkodowana znajdowała się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojazdach oraz na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. Poszkodowany po przebadaniu przez ZRM nie wymagał hospitalizacji.

 

4. W dniu 24.02.2018  o godz. 8:12  SKKP PSP w Wieruszowie otrzymało informację o pożarze budynku mieszkalnego  w miejscowości Wyszanów gm. Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży JRG PSP W-ów oraz po jednym zastępie straży OSP Wyszanów i OSP Wieruszów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano silne zadymienie budynku mieszkalnego oraz jedną osobę poszkodowaną znajdującą się poza budynkiem. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się elementy wnętrza pomieszczenia. Działania  te doprowadziły do ugaszenia pożaru. Równocześnie z działaniami gaśniczymi  trwało przeszukanie pomieszczeń na wypadek znajdujących się tam osób poszkodowanych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Przybyły na miejsce ZRM przejął osobę poszkodowaną uznając działania strażaków za prawidłowe. Dalsze czynności straży polegały na przewietrzeniu pomieszczeń budynku.

 

5. Pozostałe zdarzenia, do których dysponowane były Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej to między innymi pożary sadzy w kominach, neutralizacja plam ropopochodnych oraz inne miejscowe zagrożenia.

  

mł. bryg. Dariusz Górecki

D-ca JRG w Wieruszowie

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów