Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie przyjęło zgłoszenie od jednego z pracowników zakładu w miejscowości Wieruszów przy ulicy Bolesławieckiej.
Z treści zgłoszenia wynikało, że wybuchła sortownia  i suszarnia wiórów oraz że w wyniku tego zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobom poszkodowanym.
W pierwszym etapie działań gaśniczych ze względu na bezpieczeństwo ratowników Kierujący Działaniem Ratowniczym w porozumieniu
z mistrzem zmiany ze względu na specyfikę i rozbudowany ciąg technologiczny, podjął decyzję o podaniu trzech prądów wody z prądownic na sortownię,
suszarnię oraz zbiornik trocin, celem opanowania pożaru zewnętrznego ciągu technologicznego oraz załączaniu kolejnych sekcji stałej instalacji gaśniczej zainstalowanej na obiektach.
Kolejnym etapem były działania gaśnicze polegające na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na składowisko zrębków, co doprowadziło opanowania i ugaszenia pożaru.
 
 
W działaniach udział wzięli:
4 - zastępy JRG Wieruszów
3 - zastępy OSP
Policja
ZRM - karetka typu S

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów