Opis wybranych zdarzeń

 

1.W dniu 29.01.2018 o godz. 22:43 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o kolizji drogowej w miejscowości Polesie gm. Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp JRG PSP W-ów. Po przybyciu na miejsce zastano, samochód osobowy po dachowaniu znajdujący się na poboczu drogi. Osób poszkodowanych nie było, droga była przejezdna. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojeździe oraz na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych.

 

 2. W dniu 31.01.2018 o godz. 18:24 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację, że zgłaszający widzi ogień w jednym z budynków socjalnych usytuowanych w miejscowości Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży JRG PSP W-ów oraz zastęp straży OSP Wieruszów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar pomieszczenia w budynku mieszkalnym. W trakcie rozpoznania ustalono, że wewnątrz znajduje się jedna osoba. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osoby poszkodowanej i udzieleniu jej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego przejął osobę poszkodowaną uznając działania strażaków za prawidłowe. Dalsze czynności polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu, co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Pomieszczenia budynku przewietrzono i po zakończeniu działań przekazano pisemnym protokołem zarządcy.

Przypuszczalna przyczyną zdarzenia była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki.

 

3. Pozostałe zdarzenia, do których dysponowane były Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej to między innymi pożary sadzy w kominach, neutralizacja plam ropopochodnych oraz inne miejscowe zagrożenia.

  

mł. bryg. Dariusz Górecki

D-ca JRG w Wieruszowie.

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów