26 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu działalności roku 2017. Otwarcia narady dokonał komendant powiatowy PSP w Wieruszowie st. bryg. Waldemar Kopacki. Powitał on zaproszonych gości, a następnie  omówił zagadnienia operacyjne, kadrowe, kontrolno – rozpoznawcze, finansowe i kwatermistrzowsko – techniczne. Na naradzie obecni byli: zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Grzegorz Janowski, starosta wieruszowski – Andrzej Szymanek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieruszowie – dh Janusz Pietrzak, Komendant Powiatowy Policji  w Wieruszowie – insp. Grzegorz Dzierzkowski oraz wójtowie gmin wraz z komendantami gminnymi OSP.

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów