W dniu 28.12.2018r. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie bryg. Grzegorz Misiek przekazał 273 karty rabatowe ORLEN

strażakom ratownikom jednostek OSP w KSRG, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i biorą czynny udział w działaniach ratowniczych.

Na podstawie umowy podpisanej 19.12.2018r. pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim

a Prezesem Zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

mogą otrzymać rabat w wysokości 8 gr brutto za każdy litr paliwa zatankowany na stacjach PKN Orlen i Bliska

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów