W niedziele 15 kwietnia br. zakończyło się kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego,

organizowane w tutejszej komendzie dla druhów z ochotniczych straży pożarnych.

W szkoleniu udział wzięło 33 druhów i 1 druhna z 19 jednostek OSP. Szkolenie to zostało zakończone egzaminem, który wszyscy kursanci zaliczyli pozytywnie.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów