W niedzielę 29 października br. zakończyło się kolejne szkolenie podstawowe dla druhów OSP,

ukończenie którego uprawnia ich do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W szkoleniu udział wzięło 18 druhów z 12 jednostek OSP. W trakcie szkolenia  przyszli ratownicy obok szkolenia teoretycznego,

intensywnie ćwiczyli praktyczne posługiwanie się sprzętem ratowniczo-gaśniczym oraz zapoznawali się z przyjętymi zasadami ratowniczymi.

W trakcie kursu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieruszowie, omówili tematykę bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia działań ratowniczych na drogach

oraz zapoznano ich z zasadami kierowania ruchem drogowym w trakcie prowadzonych działań.

Szkolenie to zostało zakończone egzaminem, który wszyscy kursanci zaliczyli pozytywnie.

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów