Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie,  w ubiegłą  niedzielę, tj.  8 października, zachęcała mieszkańców powiatu wieruszowskiego do uczestnictwa w kampanii społecznej "Czad i ogień, obudź czujność". Funkcjonariusze prowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa organizując m.in. krótkie scenki gaszenia pożarów z udziałem tłuszczy spożywczych obrazując zagrożenia jakie mogą wystąpić w każdym domu. W trakcie imprezy podkreślano znaczenie przeprowadzania okresowych kontroli technicznych instalacji dymowych i wentylacji, a przede wszystkim  niebezpieczeństwom związanym z niewyczuwalnym dla człowieka i niezwykle groźnym tlenkiem węgla. Podczas akcji można było również zapoznać się ze sprzętem i jego możliwościami taktycznymi, którym obecnie dysponuje Państwowa Straż Pożarna. Na placu handlowym stanęło kilka samochodów pożarniczych, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony mieszkańców, mogących jednocześnie porozmawiać ze strażakami na temat wykonywanej przez nich pracy.

 

 

                                        

                                        

                                         

                                         

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów