W dniu 14 maja br. (niedziela) zakończyła się kolejna edycja Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP.

Podczas szkolenia dowódców OSP, druhowie zapoznali się z problematyką kierowania działaniami ratowniczymi oraz procesem

wypracowania decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Omówiono i przeanalizowano problemy związane z organizacją

łączności dowodzenia i współdziałania w trakcie prowadzonych działań.

Szkolenie zakończono zostało egzaminem pisemnym, który wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli pozytywnie.

 

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów