W niedziele 9 kwietnia br. zakończyło się kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego,

organizowane w tutejszej komendzie dla druhów z ochotniczych straży pożarnych.

W szkoleniu udział wzięło 40 osób z 25 jednostek OSP. Szkolenie to zostało zakończone egzaminem, który wszyscy kursanci zaliczyli pozytywnie.

Serdecznie gratulujemy.

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów