W dniu 24.09.2016 r. w miejscowości Chróścin (gm. Bolesławiec) odbyła się uroczystość włączenia miejscowej jednostki OSP do KSRG. Uroczystość ta połączona była z jubileuszem 110-lecia istnienia jednostki. Uroczystego wręczenia Decyzji o włączeniu jednostki do KSRG dokonał Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wieruszowie, st. bryg. mgr inż. Waldemarem Kopackim.

            Po uroczystej mszy w miejscowym kościele druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali pod obiekt jednostki, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości z okazji 110-lecia istnienia jednostki OSP Chróścin i włączenia do KSRG. Po złożeniu meldunku Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień i przeglądzie pododdziałów, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu. Następnie Prezes OSP Chróścin druh Sylwester Nawrot powitał zaproszonych gości i odczytał kronikę OSP. Po wystąpieniu prezesa nastąpiło odczytanie, a następnie wręczenie decyzji o włączeniu jednostki OSP Chróścin do KSRG. Po ceremonii wręczenia głos zabrał Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień, który pogratulował druhom osiągniętego sukcesu. Uroczystość zakończyła uroczysta defilada zgromadzonych pododdziałów.

            W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Bolesławiec Leszek Dominas, Sekretarz Powiatu Stefan Pietras, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie mł. insp. Sławomir Mazur, V-ce Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wieruszowie Jan Dudek, zarząd OSP Chróścin, druhowie i mieszkańcy Chróścina.

 

   

   

   

   

   

   

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów